Đơn vị:

Dự báo thời tiết biển hôm nay 12/6/2024: Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông

Bùi Việt

Thời tiết biển hôm nay 12/6/2024, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

bien-dep-o-da-nang-1-1718150478.png
 

Dự báo thời tiết biển hôm nay 12/6/2024 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Dự báo thời tiết biển khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

Dự báo Thời tiết biển hôm nay 12/6/2024, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

bien-dep-o-da-nang-4-1718150477.png
 

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

Dự báo Thời tiết biển ngày và đêm 12/6/2024

BẮC VỊNH BẮC BỘ

Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

NAM VỊNH BẮC BỘ

Không mưa

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

QUẢNG TRỊ ĐẾN QUẢNG NGÃI

Không mưa

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

BÌNH ĐỊNH ĐẾN NINH THUẬN

Không mưa

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

BÌNH THUẬN ĐẾN CÀ MAU

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

bien-dep-o-da-nang-3-1718150477.png
 

CÀ MAU ĐẾN KIÊN GIANG

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

BẮC BIỂN ĐÔNG

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

Không mưa

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

VÙNG GIỮA BIỂN ĐÔNG

Có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

VÙNG NAM BIỂN ĐÔNG

Có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Tây Nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Không mưa

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Tây Nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.