Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

34 °

Cảm giác như 39°.

Thấp/Cao
28°/35°
Độ ẩm
52 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.9 km/h
Điểm ngưng
24.7 °
UV
8

Thời tiết An Giang theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết An Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 29°
Sáng/Tối
31°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:18 PM
Gió
16.9 km/h
Khả năng có mưa
77 %
Ngày/Đêm
36°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:18 PM
Gió
29.2 km/h
Khả năng có mưa
69 %
Ngày/Đêm
34°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:18 PM
Gió
23 km/h
Khả năng có mưa
62 %