Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

33 °

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
27°/36°
Độ ẩm
63 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
13 km/h
Điểm ngưng
24.7 °
UV
9

Thời tiết Bình Dương theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Bình Dương những ngày tới

Ngày/Đêm
35°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 31°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:13 PM
Gió
14.8 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
34°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:13 PM
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:14 PM
Gió
15.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %