Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

33 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
26°/35°
Độ ẩm
63 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
17.3 km/h
Điểm ngưng
23.5 °
UV
8

Thời tiết Bình Thuận theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:06 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
30°/ 28°
Sáng/Tối
28°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:07 PM
Gió
22.7 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:07 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
89 %