Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

31 °

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
28°/33°
Độ ẩm
66 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
14.4 km/h
Điểm ngưng
24.8 °
UV
8

Thời tiết Cà Mau theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Cà Mau những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:15 PM
Gió
16.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:15 PM
Gió
20.5 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
36°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:16 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
82 %