Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

28 °

Cảm giác như 33°.

Thấp/Cao
23°/29°
Độ ẩm
81 %
Tầm nhìn
9 km
Gió
8.6 km/h
Điểm ngưng
24.8 °
UV
6

Thời tiết Cao Bằng theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Cao Bằng những ngày tới

Ngày/Đêm
27°/ 25°
Sáng/Tối
23°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:10 AM 06:35 PM
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
28°/ 25°
Sáng/Tối
26°/ 22°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:10 AM 06:35 PM
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
24°/ 22°
Sáng/Tối
22°/ 23°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:10 AM 06:35 PM
Gió
5.8 km/h
Khả năng có mưa
83 %