Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

36 °

Cảm giác như 50°.

Thấp/Cao
27°/34°
Độ ẩm
50 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.2 km/h
Điểm ngưng
23.8 °
UV
7

Thời tiết Đà Nẵng theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Đà Nẵng những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:15 PM
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:15 PM
Gió
17.3 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:15 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
87 %