Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

28 °

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
23°/29°
Độ ẩm
66 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.5 km/h
Điểm ngưng
22.2 °
UV
6

Thời tiết Đắk Lắk theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Đắk Lắk những ngày tới

Ngày/Đêm
27°/ 23°
Sáng/Tối
29°/ 24°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:09 PM
Gió
8.3 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
33°/ 24°
Sáng/Tối
29°/ 24°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:10 PM
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
28°/ 23°
Sáng/Tối
24°/ 23°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:10 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
81 %