Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

27 °

Cảm giác như 29°.

Thấp/Cao
20°/32°
Độ ẩm
77 %
Tầm nhìn
9 km
Gió
4.7 km/h
Điểm ngưng
20.1 °
UV
6

Thời tiết Đắk Nông theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Đắk Nông những ngày tới

Ngày/Đêm
32°/ 21°
Sáng/Tối
29°/ 21°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:10 PM
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
94 %
Ngày/Đêm
30°/ 21°
Sáng/Tối
24°/ 21°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:10 PM
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
26°/ 21°
Sáng/Tối
23°/ 21°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:10 PM
Gió
9.4 km/h
Khả năng có mưa
83 %