Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

26 °

Cảm giác như 28°.

Thấp/Cao
21°/27°
Độ ẩm
76 %
Tầm nhìn
9 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
23.2 °
UV
6

Thời tiết Điện Biên theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Điện Biên những ngày tới

Ngày/Đêm
26°/ 24°
Sáng/Tối
27°/ 25°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:45 PM
Gió
6.5 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
30°/ 24°
Sáng/Tối
29°/ 25°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:46 PM
Gió
5.8 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
25°/ 25°
Sáng/Tối
27°/ 24°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:46 PM
Gió
5 km/h
Khả năng có mưa
87 %