Đơn vị:
Nhiều mây

Nhiều mây

36 °

Cảm giác như 41°.

Thấp/Cao
26°/36°
Độ ẩm
47 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
18.4 km/h
Điểm ngưng
25.2 °
UV
8

Thời tiết Đồng Tháp theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Đồng Tháp những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:14 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
34°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:15 PM
Gió
26.3 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
35°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:15 PM
Gió
24.1 km/h
Khả năng có mưa
85 %