Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

29 °

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
22°/30°
Độ ẩm
68 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
14.4 km/h
Điểm ngưng
21.8 °
UV
6

Thời tiết Gia Lai theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Gia Lai những ngày tới

Ngày/Đêm
28°/ 23°
Sáng/Tối
26°/ 23°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:12 PM
Gió
16.2 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
27°/ 23°
Sáng/Tối
26°/ 22°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:12 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
22°/ 22°
Sáng/Tối
21°/ 22°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:12 PM
Gió
13.3 km/h
Khả năng có mưa
86 %