Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

32 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
25°/32°
Độ ẩm
74 %
Tầm nhìn
9 km
Gió
6.1 km/h
Điểm ngưng
25.5 °
UV
7

Thời tiết Hà Giang theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
32°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:40 PM
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 24°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:40 PM
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
28°/ 23°
Sáng/Tối
25°/ 24°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:41 PM
Gió
5.8 km/h
Khả năng có mưa
89 %