Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

36 °

Cảm giác như 49°.

Thấp/Cao
27°/35°
Độ ẩm
60 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.2 km/h
Điểm ngưng
26.2 °
UV
8

Thời tiết Hà Nam theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hà Nam những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:31 PM
Gió
20.5 km/h
Khả năng có mưa
77 %
Ngày/Đêm
31°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:31 PM
Gió
21.2 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
23°/ 25°
Sáng/Tối
24°/ 25°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:32 PM
Gió
21.6 km/h
Khả năng có mưa
88 %