Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

39 °

Cảm giác như 47°.

Thấp/Cao
30°/39°
Độ ẩm
41 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.8 km/h
Điểm ngưng
23.2 °
UV
9

Thời tiết Hà Tĩnh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới

Ngày/Đêm
38°/ 31°
Sáng/Tối
34°/ 32°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:20 AM 06:28 PM
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 31°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:20 AM 06:28 PM
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
26°/ 28°
Sáng/Tối
25°/ 24°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:20 AM 06:29 PM
Gió
16.9 km/h
Khả năng có mưa
84 %