Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

36 °

Cảm giác như 38°.

Thấp/Cao
26°/33°
Độ ẩm
64 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.9 km/h
Điểm ngưng
25.5 °
UV
8

Thời tiết Hải Dương theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hải Dương những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:12 AM 06:29 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
77 %
Ngày/Đêm
31°/ 28°
Sáng/Tối
29°/ 27°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:12 AM 06:30 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
25°/ 25°
Sáng/Tối
23°/ 24°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:12 AM 06:30 PM
Gió
12.6 km/h
Khả năng có mưa
85 %