Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

32 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
27°/33°
Độ ẩm
70 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.9 km/h
Điểm ngưng
25.7 °
UV
8

Thời tiết Hải Phòng theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hải Phòng những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:12 AM 06:29 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
31°/ 28°
Sáng/Tối
29°/ 27°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:12 AM 06:30 PM
Gió
21.2 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
24°/ 25°
Sáng/Tối
24°/ 24°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:12 AM 06:30 PM
Gió
11.5 km/h
Khả năng có mưa
84 %