Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

34 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
27°/34°
Độ ẩm
54 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
18.4 km/h
Điểm ngưng
24.7 °
UV
8

Thời tiết Hậu Giang theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hậu Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 AM 06:14 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
35°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 AM 06:14 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 AM 06:15 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
85 %