Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

33 °

Cảm giác như 34°.

Thấp/Cao
28°/38°
Độ ẩm
67 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.2 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
9

Thời tiết Hồ Chí Minh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hồ Chí Minh những ngày tới

Ngày/Đêm
37°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 32°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:12 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
35°/ 30°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:12 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:12 PM
Gió
16.6 km/h
Khả năng có mưa
82 %