Đơn vị:
Trời quang

Trời quang

28 °

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
25°/33°
Độ ẩm
78 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.5 km/h
Điểm ngưng
23.6 °
UV
1

Thời tiết Xã Yên Quang - Kỳ Sơn - Hoà Bình theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Xã Yên Quang - Kỳ Sơn - Hoà Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
32°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:19 PM
Gió
25.2 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
28°/ 26°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:19 PM
Gió
23 km/h
Khả năng có mưa
79 %
Ngày/Đêm
28°/ 26°
Sáng/Tối
28°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:19 PM
Gió
26.3 km/h
Khả năng có mưa
76 %