Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

30 °

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
27°/33°
Độ ẩm
72 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.7 km/h
Điểm ngưng
23.6 °
UV
7

Thời tiết Khánh Hòa theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Khánh Hòa những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:17 AM 06:04 PM
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32°/ 29°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:17 AM 06:05 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 29°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:17 AM 06:05 PM
Gió
12.6 km/h
Khả năng có mưa
89 %