Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

27 °

Cảm giác như 29°.

Thấp/Cao
20°/31°
Độ ẩm
73 %
Tầm nhìn
9 km
Gió
7.9 km/h
Điểm ngưng
20.5 °
UV
6

Thời tiết Lâm Đồng theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Lâm Đồng những ngày tới

Ngày/Đêm
30°/ 21°
Sáng/Tối
26°/ 22°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:08 PM
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
24°/ 22°
Sáng/Tối
23°/ 21°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:08 PM
Gió
8.3 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
27°/ 21°
Sáng/Tối
23°/ 21°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:08 PM
Gió
8.3 km/h
Khả năng có mưa
89 %