Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

30 °

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
24°/32°
Độ ẩm
77 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.3 km/h
Điểm ngưng
24.4 °
UV
6

Thời tiết Lạng Sơn theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
31°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:10 AM 06:31 PM
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
28°/ 25°
Sáng/Tối
26°/ 22°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:10 AM 06:31 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
22°/ 22°
Sáng/Tối
22°/ 22°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:10 AM 06:32 PM
Gió
13.3 km/h
Khả năng có mưa
87 %