Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

29 °

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
24°/30°
Độ ẩm
57 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
24.4 °
UV
6

Thời tiết Lào Cai theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
26°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:20 AM 06:44 PM
Gió
4.7 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 23°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:20 AM 06:44 PM
Gió
5.8 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
24°/ 25°
Sáng/Tối
23°/ 22°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:20 AM 06:44 PM
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
86 %