Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

33 °

Cảm giác như 35°.

Thấp/Cao
27°/37°
Độ ẩm
63 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
13 km/h
Điểm ngưng
24.5 °
UV
9

Thời tiết Long An theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Long An những ngày tới

Ngày/Đêm
36°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:12 PM
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
35°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:12 PM
Gió
20.5 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:12 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
86 %