Đơn vị:
Các cơn giông tố nổi lên gần đó

Các cơn giông tố nổi lên gần đó

33 °

Cảm giác như 44°.

Thấp/Cao
27°/35°
Độ ẩm
68 %
Tầm nhìn
9 km
Gió
18.7 km/h
Điểm ngưng
26.2 °
UV
7

Thời tiết Nam Định theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Nam Định những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:31 PM
Gió
20.9 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
31°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:31 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
24°/ 25°
Sáng/Tối
24°/ 25°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:31 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
84 %