Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

39 °

Cảm giác như 45°.

Thấp/Cao
27°/39°
Độ ẩm
37 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
19.1 km/h
Điểm ngưng
22.8 °
UV
9

Thời tiết Nghệ An theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Nghệ An những ngày tới

Ngày/Đêm
38°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 31°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:31 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 26°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:32 PM
Gió
16.9 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
27°/ 26°
Sáng/Tối
26°/ 24°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:32 PM
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
84 %