Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

31 °

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
28°/31°
Độ ẩm
71 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.9 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
8

Thời tiết Ninh Thuận theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Ninh Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
31°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:18 AM 06:04 PM
Gió
9 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
33°/ 29°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:18 AM 06:04 PM
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
31°/ 29°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:18 AM 06:04 PM
Gió
15.8 km/h
Khả năng có mưa
85 %