Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

26 °

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
25°/26°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
24.5 °
UV
6

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ những ngày tới

Ngày/Đêm
26°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
997 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:43 PM
Gió
4.3 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
33°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 28°
Áp suất
997 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:42 PM
Gió
6.8 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 30°
Áp suất
995 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:42 PM
Gió
6.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %