Đơn vị:
Trời quang

Trời quang

27 °

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
26°/32°
Độ ẩm
80 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.5 km/h
Điểm ngưng
23.8 °
UV
1

Thời tiết Tam Nông - Phú Thọ theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Tam Nông - Phú Thọ những ngày tới

Ngày/Đêm
31°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 AM 06:23 PM
Gió
28.8 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
28°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:47 AM 06:23 PM
Gió
27 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
27°/ 26°
Sáng/Tối
26°/ 25°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:47 AM 06:23 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
89 %