Đơn vị:
Nhiều mây

Nhiều mây

30 °

Cảm giác như 34°.

Thấp/Cao
29°/31°
Độ ẩm
63 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.8 km/h
Điểm ngưng
23.6 °
UV
7

Thời tiết Phú Yên theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Phú Yên những ngày tới

Ngày/Đêm
29°/ 29°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:16 AM 06:05 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
29°/ 28°
Sáng/Tối
28°/ 28°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:16 AM 06:06 PM
Gió
11.5 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
29°/ 28°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:16 AM 06:06 PM
Gió
21.6 km/h
Khả năng có mưa
86 %