Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

35 °

Cảm giác như 41°.

Thấp/Cao
30°/35°
Độ ẩm
52 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
22.3 km/h
Điểm ngưng
22.8 °
UV
8

Thời tiết Quảng Bình theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Quảng Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
35°/ 30°
Sáng/Tối
32°/ 32°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:23 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 31°
Sáng/Tối
32°/ 30°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:24 PM
Gió
16.6 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
27°/ 28°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:18 AM 06:24 PM
Gió
17.3 km/h
Khả năng có mưa
83 %