Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

34 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
21°/35°
Độ ẩm
63 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.2 km/h
Điểm ngưng
20 °
UV
7

Thời tiết Quảng Nam theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Quảng Nam những ngày tới

Ngày/Đêm
35°/ 21°
Sáng/Tối
29°/ 22°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:17 AM 06:14 PM
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
36°/ 22°
Sáng/Tối
32°/ 21°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:17 AM 06:15 PM
Gió
9 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
27°/ 20°
Sáng/Tối
27°/ 20°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:17 AM 06:15 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
86 %