Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

31 °

Cảm giác như 37°.

Thấp/Cao
26°/35°
Độ ẩm
69 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.8 km/h
Điểm ngưng
24.5 °
UV
8

Thời tiết Quảng Ngãi theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Quảng Ngãi những ngày tới

Ngày/Đêm
35°/ 26°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:11 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
77 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 25°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:11 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
31°/ 26°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:11 PM
Gió
11.5 km/h
Khả năng có mưa
85 %