Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

30 °

Cảm giác như 37°.

Thấp/Cao
27°/30°
Độ ẩm
79 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
14.4 km/h
Điểm ngưng
25.8 °
UV
6

Thời tiết Quảng Ninh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Quảng Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
29°/ 27°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:09 AM 06:27 PM
Gió
17.6 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
29°/ 28°
Sáng/Tối
28°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:09 AM 06:28 PM
Gió
21.2 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
27°/ 26°
Sáng/Tối
24°/ 26°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:09 AM 06:28 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
88 %