Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

37 °

Cảm giác như 43°.

Thấp/Cao
30°/37°
Độ ẩm
44 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
29.9 km/h
Điểm ngưng
20.8 °
UV
9

Thời tiết Quảng Trị theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Quảng Trị những ngày tới

Ngày/Đêm
37°/ 32°
Sáng/Tối
33°/ 32°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:18 AM 06:20 PM
Gió
31.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 29°
Sáng/Tối
35°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:18 AM 06:20 PM
Gió
30.6 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
31°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:17 AM 06:21 PM
Gió
24.8 km/h
Khả năng có mưa
89 %