Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

28 °

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
28°/37°
Độ ẩm
79 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.8 km/h
Điểm ngưng
23.6 °
UV
7

Thời tiết Sóc Trăng những ngày tới

Ngày/Đêm
37°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:17 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
32°/ 29°
Sáng/Tối
28°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:17 PM
Gió
25.2 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
32°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 AM 06:17 PM
Gió
20.9 km/h
Khả năng có mưa
89 %