Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

34 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
19°/35°
Độ ẩm
56 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.6 km/h
Điểm ngưng
18.4 °
UV
7

Thời tiết Sơn La theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Sơn La những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 19°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:40 PM
Gió
11.5 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
35°/ 23°
Sáng/Tối
31°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:40 PM
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
28°/ 19°
Sáng/Tối
26°/ 25°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:41 PM
Gió
9 km/h
Khả năng có mưa
88 %