Đơn vị:
Nhiều mây

Nhiều mây

36 °

Cảm giác như 42°.

Thấp/Cao
28°/36°
Độ ẩm
46 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.9 km/h
Điểm ngưng
24.4 °
UV
8

Thời tiết Tây Ninh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Tây Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
35°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 31°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:16 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
36°/ 30°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:16 PM
Gió
28.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:16 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
89 %