Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

33 °

Cảm giác như 42°.

Thấp/Cao
28°/33°
Độ ẩm
73 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
20.5 km/h
Điểm ngưng
26.5 °
UV
8

Thời tiết Thái Bình theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Thái Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:30 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
30°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:30 PM
Gió
26.3 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
23°/ 26°
Sáng/Tối
24°/ 24°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:31 PM
Gió
21.2 km/h
Khả năng có mưa
87 %