Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

36 °

Cảm giác như 47°.

Thấp/Cao
26°/35°
Độ ẩm
64 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
20.2 km/h
Điểm ngưng
25.8 °
UV
9

Thời tiết Thái Nguyên theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Thái Nguyên những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:34 PM
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
31°/ 25°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:35 PM
Gió
15.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
26°/ 24°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:35 PM
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
86 %