Đơn vị:
Các cơn giông tố nổi lên gần đó

Các cơn giông tố nổi lên gần đó

37 °

Cảm giác như 46°.

Thấp/Cao
26°/39°
Độ ẩm
49 %
Tầm nhìn
9 km
Gió
7.2 km/h
Điểm ngưng
24.6 °
UV
8

Thời tiết Thanh Hóa theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
38°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:33 PM
Gió
9.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 26°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:34 PM
Gió
14.8 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
26°/ 25°
Sáng/Tối
24°/ 23°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:34 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
84 %