Đơn vị:
Nhiều mây

Nhiều mây

34 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
27°/34°
Độ ẩm
51 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
19.4 km/h
Điểm ngưng
24.2 °
UV
7

Thời tiết Trà Vinh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Trà Vinh những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:12 PM
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:12 PM
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:12 PM
Gió
16.2 km/h
Khả năng có mưa
89 %