Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

32 °

Cảm giác như 41°.

Thấp/Cao
25°/33°
Độ ẩm
68 %
Tầm nhìn
9 km
Gió
4 km/h
Điểm ngưng
24.7 °
UV
7

Thời tiết Tuyên Quang theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Tuyên Quang những ngày tới

Ngày/Đêm
31°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:37 PM
Gió
4.3 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
30°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 24°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:38 PM
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
28°/ 23°
Sáng/Tối
24°/ 24°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:38 PM
Gió
4 km/h
Khả năng có mưa
88 %