Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

37 °

Cảm giác như 47°.

Thấp/Cao
26°/36°
Độ ẩm
60 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.1 km/h
Điểm ngưng
25.8 °
UV
9

Thời tiết Vĩnh Phúc theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Vĩnh Phúc những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:16 AM 06:35 PM
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:16 AM 06:36 PM
Gió
18.4 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
28°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:16 AM 06:36 PM
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
88 %