Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

36 °

Cảm giác như 49°.

Thấp/Cao
26°/36°
Độ ẩm
64 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
20.2 km/h
Điểm ngưng
25.3 °
UV
7

Thời tiết Bắc Ninh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Bắc Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
35°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:13 AM 06:32 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
32°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 25°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:13 AM 06:33 PM
Gió
25.9 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
26°/ 24°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:13 AM 06:33 PM
Gió
16.2 km/h
Khả năng có mưa
87 %