Đơn vị:
Mưa nhẹ lả tả trong khu vực có sấm sét

Mưa nhẹ lả tả trong khu vực có sấm sét

25 °

Cảm giác như 28°.

Thấp/Cao
20°/28°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.7 km/h
Điểm ngưng
20.6 °
UV
5

Thời tiết Kon Tum theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Kon Tum những ngày tới

Ngày/Đêm
28°/ 20°
Sáng/Tối
24°/ 20°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:14 PM
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
26°/ 21°
Sáng/Tối
25°/ 20°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:15 PM
Gió
6.5 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
22°/ 19°
Sáng/Tối
22°/ 18°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:18 AM 06:15 PM
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
85 %