Đơn vị:
Sương mù

Sương mù

18 °

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/33°
Độ ẩm
95 %
Tầm nhìn
2 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
17.5 °
UV
1

Thời tiết Kon Tum những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 19°
Sáng/Tối
29°/ 23°
Áp suất
1011 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:19 PM
Gió
9.4 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
29°/ 21°
Sáng/Tối
29°/ 19°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:20 AM 06:20 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
26°/ 18°
Sáng/Tối
27°/ 18°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:20 AM 06:20 PM
Gió
6.8 km/h
Khả năng có mưa
76 %