Đơn vị:
Mưa rào nhẹ

Mưa rào nhẹ

25 °

Cảm giác như 28°.

Thấp/Cao
19°/26°
Độ ẩm
86 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
19.6 °
UV
6

Thời tiết Lai Châu theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Lai Châu những ngày tới

Ngày/Đêm
26°/ 20°
Sáng/Tối
24°/ 20°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:47 PM
Gió
5 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
30°/ 20°
Sáng/Tối
25°/ 21°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:47 PM
Gió
4.3 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
28°/ 20°
Sáng/Tối
23°/ 20°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:47 PM
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
88 %