Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

18 °

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/27°
Độ ẩm
98 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
17.6 °
UV
4

Thời tiết Than Uyên - Lai Châu theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Than Uyên - Lai Châu những ngày tới

Ngày/Đêm
22°/ 18°
Sáng/Tối
19°/ 24°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:22 AM 06:49 PM
Gió
3.6 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
19°/ 19°
Sáng/Tối
18°/ 24°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:22 AM 06:49 PM
Gió
2.2 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
21°/ 19°
Sáng/Tối
18°/ 23°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:22 AM 06:49 PM
Gió
4.7 km/h
Khả năng có mưa
84 %